Het perfecte hulpmiddel voor alledaagse problemen – Regel van drieën Pro

We hebben het allemaal geleerd, de regel van drieën, de snelste weg om uit drie bekende waarden de vierde te berekenen. Onze applicatie hanteert zowel de evenredige als de omgekeerd evenredige regel.

Direct evenredig:
Als de ene grootheid vermeerdert, vermeerdert de andere grootheid ook. En als de ene grootheid vermindert, vermindert de andere grootheid evenveel.

Bij voorbeeld:
U kunt 7 kilo appels kopen voor 12 euro. Hoeveel zou 2,5 kilo kosten?
Oplossing: 4,29 euro.

Omgekeerd evenredig:
Als de ene grootheid vermeerdert, vermindert de andere grootheid. Als de ene grootheid vermindert, vermeerdert de andere grootheid.

Bij voorbeeld:
10 werknemers hebben 23 uren nodig om een bepaalde klus te doen. Hoeveel uren hebben 6 werknemers nodig om dezelfde klus te klaren?
Oplossing: 38,33 uren.